انتشارات الگو

وب سایت به ارائه کتب انتشار یافته نشر الگوی توسعه نمونه در مقاطع مختلف از ابتدائی تا دانشگاه می پردازد.معلمین و مشاوران می توانند از طریق فرم مخصوص ، به عضویت وب سایت در آمده و از مزایای عضویت بهره ببرند.به علاوه  ارائه مقالات ، اخبار مرتبط و معرفی مراکز فروش و سایت هایی با فعالیت مشابه  نیز در وب سایت صورت می گیرد

وضعیت وب سایت :

فعال

موضوعات :

فرهنگی - هنری

امکانات :

مشخصات فنی :