تعاونی وزارت خارجه

این وب سایت به  معرفی اخبار، مقالات و فروش کالاهای تعاونی کارکنان وزارت خارجه می پردازد. امکان خرید و فروش اینترنتی و غیر اینترنتی کالا ها و ارتباط با نرم افزار داخلی تعاونی از جمله خصوصیات وب سایت به شمار می رود.

وضعیت وب سایت :

فعال

موضوعات :

فروشگاه اینترنتی
صنعتی - بازرگانی

امکانات :

مشخصات فنی :