بانک اطلاعات تور لست سکند

وب سایت  " بانک اطلاعات تور، آژانسهای مسافرتی و اطلاعات گردشگری داخلی و خارجی "  با توجه به فقدان منابع و مواخذی در صنعت توریسم و گردشگری و آژانسهای مسافرتی در ایران راه اندازی شده است.

تمامی بخشهای : راهنمای گردشگری داخلی و خارجی - سفرنامه ها و گالری عکس بصورت "ویکی" طراحی گردیده اند و تمامی کاربران سایت می تواند مطالب و عکسهای خود را به این بخش ها بیافزایند

وضعیت وب سایت :

فعال

موضوعات :

سایت خبری
خدمات مسافرتی

امکانات :

مشخصات فنی :