شرکت ایرانگردی مارکوپولو (فارسی)

در  راستای توسعه و رونق گردشگری داخلی و برگزاری حرفه ای تور در تمام نقاط ایران هلدینگ گردشگری مارکوپولو در تاریخ 1 دی ماه 1388 شرکت ایرانگردی مارکوپولو را تاسیس نمود ، راه اندازی شرکت ایرانگردی مارکوپولو حاصل تجربه 500 ساله سهامداران و بنیانگذاران آن است. عضویت در سازمان جهانی جهانگردی،اتحادیه تورگردانان اروپا،انجمن آژانس های مسافرتی ژاپن و... بخشی از عضویت های بین المللی برند مارکوپولو است.

وضعیت وب سایت :

فعال

موضوعات :

خدمات مسافرتی

امکانات :

مشخصات فنی :